3D Animations

Specjalizuje się w tworzeniu animacji 3D na potrzeby wizualizacji, spotów reklamowych i materiałów telewizyjnych. Oferta obejmuje kompleksową realizację wszystkich etapów procesu produkcji. Moim priorytetem jest najwyższa jakość oraz precyzja wykonania zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta.  

I specialize in creating 3D animation for the purposes of visualization, commercials and TV materials. The offer includes a comprehensive implementation of all stages of the production process. My priority is the highest quality and precision of execution in accordance with individual customer requirements.

2D Animations

Idealnym rozwiązaniem dla projektów biznesowych czy korporacyjnych jest wykorzystanie techniki 2D. W mojej ofercie znajduje się tworzenie filmów promocyjnych, filmów typu explainer video, animacji reklamowych oraz spotów.

2D technique is ideal for business and corporate projects. My offer includes creating promotional videos, films such explainer video, animation, advertising and commercials.

Logo animation

Jeśli tworzysz materiały internetowe czy reklamowe, profesjonalna animacja logotypu Twojej firmy pozwoli osiągnąć realizowanym projektom jeszcze wyższy pozom. Animacje logopytów wykonuję zarówno w technice 3D jak i 2D.

If you are creating web content or advertising, professional logo animation of your company will help to achieve even higher level. Animations of logotypes doing both in 3D and 2D.

Video editing and postproduction

Zajmuje się również obróbką materiałów wideo oraz łączeniem nagrań z niepowtarzalnymi efektami specjalnymi. Oferuje także montaż, korekcję kolorów i dodawanie wszelkiej magii do obrazu.

I also deal with processing of video recordings and combining with unique special effects. We also offer editing, color correction and adding any magic to the image.